in , ,

SHAPE: digital illustration by Istanbul-based artist Aykut Aydogdu

[mashshare]